ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА, постанова від 13.02.2007 р. № 21/43-А

 
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА, постанова від 13.02.2007 р. № 21/43-А

Цією постановою Господарський суд м. Києва визнав недійсними та скасував розпорядження КМДА від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 про встановлення підвищених тарифів на оплату житлово-комунальних послуг.ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б тел. 216-65-72

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ
15:45

№21/43-А 13.02.2007 р.
За позовом Київської міської організації Української партії "Єдність"
До Київської міської державної адміністрації
Третя особа-1 Київське відділення Спілки кооператорів та підприємців України
Третя особа-2 Українська екологічна асоціація "Зелений світ"
Про оскарження нормативно-правових актів

Головуючий суддя: Смілянець В.В.
Судді: Борисенко І.І.
Якименко М.М.
Секретар судового засідання: Молочна І.С.


Представники сторін:
від позивача: Омельченко О.О. (голова)
Рачук О.О. (довіреність № 63 від 30.11.2006 р.)
від відповідача: Прилипко Ю.М. (довіреність № 001-61 від 23.01.2007 р.)
Зінченко С.В. (довіреність № 001-102 від 02.02.2007 р.)
Смольніцький В.М. (довіреність № 001-62 від 23.01.2007 р.)
від Третьої особи-1: Слєсаренко В.В. (довіреність № 0-ГС-3/2-7 від 02.02.2007 р.)
від Третьої особи-2: Яшин О.С. (довіреність № 1 від 11.01.2007 р.)


ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач – Київська міська організація Українська партія "Єдність" звернувся з позовом до Відповідача - Київської міської державної адміністрації про визнання недійсними та скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 р. №№ 1574, 1575,1576, 1577.
Позивач – Київська міська організація Українська партія "Єдність" звернувся до Господарського суду міста Києва відповідно до п.п. 2.2.1, 2.2.3 Статуту Української партії "Єдність", якими передбачено, що основними завданнями партії є участь у виробленні державної політики, формування органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво у їх складі, покращення економічного стану України та підвищення добробуту українського народу.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Відповідно до ч. 1 п. 6 Прикінцевих та перехідних положень КАС України до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних судів адміністративні справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 року, вирішують у першій та апеляційній інстанціях відповідні місцеві та апеляційні господарські суди за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.
Таким чином, справа підсудна Господарському суду м. Києва, як окружному адміністративному суду.
Провадження у справі № 21/43-А відкрито ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2006 р.
Розпорядженням Виконуючого обов'язки Голови Господарського суду міста Києва № 21/43-А від 01.02.2007 р. доручено розгляд справи № 21/43-А здійснювати колегіально у наступному складі: головуючий суддя Смілянець В.В., Борисенко І.І. та Якименко М.М.
У судовому засіданні представники позивача та відповідача підтримали свої позовні вимоги та заперечення.
Відповідач надав письмові заперечення, в яких проти позову заперечував, просив відмовити в задоволенні позову.
Під час розгляду адміністративної справи в якості Третіх осіб на стороні позивача без самостійних вимог було залучено Київське відділення Спілки кооператорів та підприємців України та Українську екологічну асоціацію „Зелений світ".
Крім того, до справи були долучені додаткові матеріали: належним чином завірені копії статутних документів Київської міської організації Української партії "Єдність" (Статут Української партії "Єдність", Свідоцтво про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії № 0011-2001 п.п. від 05.10.2001р., Свідоцтво про державну реєстрацію Київської міської організації Української партії "Єдність" реєстр. № 10741200000014890 від 05.10.2001р., Довідка № 3320 з ЄДРПОУ), лист Київського міського управління юстиції № 09-6 від 05.02.2007 р., лист Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 126/52 від 06.02.2007 р., заяви-звернення громадян Деснянського району міста Києва з проханням скасувати спірні розпорядження в кількості 203 шт.
Позовні вимоги Київської міської організації Української партії „Єдність" обгрунтовані наступним:
Позивач вважає, що спірні розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 р. №№ 1574, 1575, 1576, 1577 прийняті без урахування реальної платоспроможності населення та без відповідних економічних обґрунтувань і розрахунків тарифів на теплову енергію, комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води, централізованого опалення і постачання гарячої води.
Крім того, Відповідачем не здійснено обов'язкової державної реєстрації оскаржуваних розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006р. №№ 1574, 1575, 1576, 1577.
Відповідач – Київська міська державна адміністрація заперечує проти позову з посиланням на те, що акти органів місцевого самоврядування, видані в межах своєї компетенції, а саме розпорядження Київської міської державної адміністрації видані як акти виконавчого органу Київської міської ради, державній реєстрації в органах юстиції не підлягають.
В судовому засіданні 13.02.2007 р. по справі були оголошені вступна та резолютивна частини постанови.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, —
ВСТАНОВИВ:
30 жовтня 2006 року Головою Київської міської державної адміністрації винесено розпорядження № 1574 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій", № 1575 "Про затвердження тарифів на теплову енергію", № 1576 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води", № 1577 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".
Статтею 7 Закону України від 24.06.04р. № 1875 "Про житлово-комунальні послуги" визначено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, в тому числі віднесено до їх повноваження встановлення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги відповідно до закону, а в статті 31 передбачено порядок формування цін, тарифів на житлово-комунальні послуги.
Статтею 6 цього Закону визначено повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг.
Ці повноваження, зокрема, полягають у взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень.
Київська міська державна адміністрація не є підзвітним і підконтрольним Київській міській раді її власним виконавчим органом, якому могли належати передбачені пунктом 2 частини 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" по встановленню в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати комунальних послуг.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 затверджено Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер (далі - "Положення"). :
Цим Положенням Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади, органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
Також, Положенням встановлено обов'язок міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, та не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію.
Відповідно до норм пунктів 1, 2 цього Положення, державна реєстрація нормативно-правових актів органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, полягає у проведенні правової експертизи на відповідність їх Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Відповідно до норм пункту 7 Положення нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п'ятиденний строк після його прийняття. Відповідно до норм пункту 16 Положення, зміни і доповнення, внесені до правового акта, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому цим Положенням.
Відповідач - Київська міська державна адміністрація в своїх запереченнях посилається на наступне:
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
Відповідач вважає, що з часу запровадження обов'язкової державної реєстрації нормативно-правових актів, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, акти органів місцевого самоврядування, видані в межах своєї компетенції, а саме розпорядження Київської міської державної адміністрації видані як акти виконавчого органу Київської міської ради, державній реєстрації в органах юстиції не підлягають.
Відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону, згідно підпункту 2 пункту "а" ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать власні (самоврядні) повноваження встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності, разом з тим пунктом 2 розділу VII "Прикінцевих положень" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" зазначено, що міська та районні в місті Києві ради протягом місяця після набрання чинності цим Законом вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві, а рішенням Київської міської ради від 11.03.99 №161/262 "Про виконавчий орган Київської міської ради" такий виконавчий орган створено, а саме виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).
Особливістю вказаної вище позиції є те, що з часу формування Київською міською радою власного виконавчого органу на базі міської державної адміністрації в м. Києві відсутня Київська міська державна адміністрація як місцевий орган державної виконавчої влади, а функції державної виконавчої влади, визначені законодавством України, здійснює виконавчий орган на базі Київської міської державної адміністрації, тому при виданні розпоряджень щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги Київська міська державна адміністрація діяла в межах повноважень як виконавчий орган Київської міської ради, ця позиція також знайшла своє відображення в рішенні Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року №21-рп/2003 справа № 1-45/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві).
Оскаржувані розпорядження не подавались Відповідачем до Київського міського управління юстиції для реєстрації, оскільки Відповідач вважає, що відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" акти органів місцевого самоврядування не підлягають державній реєстрації.
Таке твердження Відповідача суд вважає необґрунтованим, оскільки відповідно до листа Київського міського управління юстиції від 05.02.2007 року № 09-6 на ім'я В.о. Голови Господарського суду міста Києва Іванової Л.Б. станом на 05 лютого 2007 року до Київського міського управління юстиції не було подано на державну реєстрацію жодного розпорядження Київської міської державної адміністрації, яке б стосувалося підвищення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги в місті Києві.
Київським міським управлінням юстиції в установленому законодавством порядку зареєстровані та є чинними наступні розпорядження Київської міської державної адміністрації:
- від 19.01.2001 № 63 "Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 24.01.2001 за № 6/308;
- від 08.02.2001 № 216 "Про встановлення тарифів на теплову енергію виробництва відомчих котелень", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 16.02.2001 за № 11/313;
- від 20.06.2002 № 1245 "Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії та житлово-комунальні послуги для населення", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 27.06.2002 за №46/429;
- від 14.10.2003 № 1907 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської адміністрації від 20.06.2002 № 1245", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 30.10.2003 за №72/558;
- від 10.12.2004 № 2249 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20,06.2002 № 1245", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 28.12.2004 за № 63641;
- від 05.08.2002 № 1571 "Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 09.08.2002 за № 57/440;
- від 28.08.2002 № 1679 "Про встановлення тарифів на комунальні послуги", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 13.09.2002 за №69/452;
- від 28.08.2002 № 1680 "Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 30.08.2002 за № 66/449;
- від 27.03.2003 № 499 "Про затвердження Переліку споживачів послуг з водопостачання та водовідведення", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 08.04.2003 за № 25/511;
- від 02.06.2003 № 944 "Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 10.06.2003 за № 40/526;
- від 04.07.2003 № 1224 "Про доповнення Переліку споживачів послуг з водопостачання та водовідведення", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 11.07.2003 за №48/534;
- від 12.11.2003 № 2099 "Про встановлення тарифів на послуги з водовідведення", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 21.11.2003 за № 82/568;
- від 14.10.2003 № 1907 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської адміністрації від 20.06.2002 № 1245", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 30.10.2003 за №72/558;
- від 10.12.2004 № 2249 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 20.06.2002 № 1245", зареєстроване в Київському міському управлінню юстиції 28.12.2004 за №63641;
- від 15.05.2000 № 748 "Про встановлення розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків і прибудинкових територій в м. Києві", зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 19.05.2000 за № 54/246;
- від 28.08.2002 № 1678 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.05.2000 № 748", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 02.09.2002 за №67/450;
- від 16.03.2004 № 402 "Про внесення змін до приміток до Розмірів квартирної плати та плати (для приватних квартир) за утримання будинків та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15.05.2000 № 748", зареєстроване в Київському міському управлінні юстиції 22.03.2004 за №23/601.
Зазначені розпорядження не визнані такими, що втратили чинність суб'єктом нормотворення і не були скасовані Київським міським управлінням юстиції, а отже, залишаються чинними.
Крім того, згідно висновку Інституту держави і права ім. В.М. Корецького № 126/52 від 06.02.2007 р.: Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Дані положення свідчать, що у випадку непроходження ними процедури державної реєстрації, вони не набирають чинності та не можуть застосовуватися.
Станом на день розгляду адміністративної справи, Відповідач – Київська міська державна адміністрація не виконав вимоги вказаних вище норм закону щодо строку та факту обов'язкової державної реєстрації оскаржуваних Розпоряджень від 30.10.2006 року.
Враховуючи те, що матеріалами справи підтверджена правомірність заявлених вимог, позов підлягає задоволенню.
Для ухвалення рішення, відповідно до п. 1 ст. 153 КАСУ, суд виходить до нарадчої кімнати.
Керуючись ст.ст. 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, Прикінцевими та перехідними положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", суд –

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.
2. Визнати недійсними та скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006р. № 1574 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.06р. № 1575 "Про затвердження тарифів на теплову енергію", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.06р. № 1576 "Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води", розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 30.10.06р. № 1577 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".
3. Стягнути з Київської міської державної адміністрації (м. Київ, вул. Хрещатик, 36) на користь Київської міської організації Української партії „Єдність" (м. Київ, вул. Хрещатик, 10 літ. А, 3 поверх; код ЄДРПОУ 26064138) 3 (три) грн. 40 коп. витрат по сплаті судового збору.

Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений статтею 186 КАС України, постанова суду набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Постанова може бути оскаржена до Апеляційного господарського суду м. Києва через Господарський суд м. Києва шляхом подання заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня проголошення постанови та подання апеляційної скарги на постанову протягом двадцяти днів з дня подачі заяви про апеляційне оскарження, або без подання заяви про апеляційне оскарження шляхом подання апеляційної скарги на постанову протягом десяти днів з дня проголошення постанови.


Головуючий Смілянець В.В.
Судді: Борисенко І.І.
Якименко М.М.


Создан 25 мар 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником