Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів

 
 

Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Цей Порядок визначає процедуру скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру. Скасування рішення про державну реєстрацію здійснює реєструючий орган.МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 32/5 від 31.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
31 липня 2000 р.
за N 458/4679


Про затвердження Порядку скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до
державного реєстру

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту
N 50/5 ( z0784-01 ) від 03.09.2001
N 56/5 ( z0895-01 ) від 11.10.2001
N 102/5 ( z0915-02 ) від 25.11.2002
N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004
N 34/5 ( z0382-05 ) від 12.04.2005 )


Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають
права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий
характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (із змінами та доповненнями,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 червня
1994 р. N 420 ( 420-94-п ) та від 16 жовтня 1998 р. N 1640
( 1640-98-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного
реєстру, що додається.
2. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру,
довести до відома управлінь юстиції, Уповноваженого Представника
Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки
України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
(за списком), а також структурних підрозділів Мін'юсту, які
займаються підготовкою нормативно-правових актів Міністерства.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції забезпечити
зазначеним Порядком районні, районні у містах Києві та Севастополі
управління юстиції, обласні, Київську та Севастопольську міські
державні адміністрації, органи господарського управління та
контролю, що займаються підготовкою нормативно-правових актів.
4. Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.99 р. N 8/5
( z0054-99 ) "Про затвердження Порядку скасування рішення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів" (державний реєстр N
54/3347 від 29.01.99 р.) вважати таким, що втратив чинність.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Л.М.Горбунову.

В.о.Міністра Б.С.Стичинський

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
31.07.2000 р. N 32/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2000 р.
за N 458/4679

Порядок скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, занесених до державного
реєстру

1. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру (далі -
Порядок), розроблено відповідно до пункту 17 Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших
органів виконавчої влади, органів господарського управління та
контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п ) (із
змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 15 червня 1994 р. N 420 ( 420-94-п ) та від 16 жовтня
1998 р. N 1640 ( 1640-98-п ) (далі - Положення).
2. Цей Порядок визначає процедуру скасування рішення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до
державного реєстру (далі - скасування рішення про державну
реєстрацію), момент виключення з державного реєстру
нормативно-правового акта, рішення про державну реєстрацію якого
скасовано, опублікування висновку про скасування рішення про
державну реєстрацію, оскарження скасування рішення про державну
реєстрацію тощо. ( Пункт 2 в редакції Наказу Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
3. Скасування рішення про державну реєстрацію застосовується
до нормативно-правових актів, які пройшли державну реєстрацію в
Міністерстві юстиції України або територіальних управліннях
юстиції і є чинними на момент скасування рішення про державну
реєстрацію (акти, які не визнано такими, що втратили чинність, у
встановленому законодавством порядку). ( Пункт 3 в редакції Наказу
Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )

4. Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта є:
4.1. Виявлення обставин, що не були відомі реєструючому
органу під час реєстрації нормативно-правового акта.
4.2. Винесення рішення суду про визнання нормативно-правового
акта неправомірним (недійсним).
4.3. Одержанням повідомлення від Держпідприємництва України
або його територіального органу про виявлення будь-якої обставини,
визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). ( Пункт 4 доповнено підпунктом 4.3 згідно з Наказом
Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
4.4. Виявлення порушень або недотримання вимоги пункту 16
Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.
4.5. Інші обставини, що виникли після державної реєстрації
нормативно-правового акта.

5. Скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта здійснює реєструючий орган, який
здійснив державну реєстрацію цього акта.
У разі надходження до Міністерства юстиції України скарги на
нормативно-правовий акт, зареєстрований територіальним управлінням
юстиції, або в разі виявлення Мін'юстом України під час перевірки
зареєстрованого територіальним управлінням юстиції
нормативно-правового акта, що суперечить чинному законодавству,
Міністерство юстиції України має право скасувати рішення про
державну реєстрацію такого акта за встановленою цим Порядком
процедурою.
Скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта здійснюється незалежно від часу його
державної реєстрації.
( Пункт 5 в редакції Наказу Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від
02.07.2004 )
6. Перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою
скасування рішення про його державну реєстрацію здійснюється
реєструючим органом у разі надходження пропозицій від органів
виконавчої влади, інших юридичних осіб, громадян та з власної
ініціативи. ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004, N 34/5
( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
При надходженні пропозицій реєструючий орган їх аналізує,
здійснює перегляд нормативно-правового акта, щодо якого надійшла
пропозиція, на відповідність чинному законодавству за станом на
момент перегляду та приймає відповідне рішення залежно від
результатів перегляду. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Наказу
Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Мін'юсту N 34/5 ( z0382-05 ) від 12.04.2005)
( Абзац третій пункту 6 вилучено на підставі Наказу Мін'юсту
N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
( Абзац четвертий пункту 6 вилучено на підставі Наказу
Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
Зазначена вимога не поширюється на випадки одержання
повідомлення від Держпідприємництва України або його
територіального органу про виявлення будь-якої обставини,
визначеної у частині першій статті 25 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Наказом Мін'юсту
N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
7. У разі виникнення обставин, зазначених у підпунктах 4.1,
4.2, 4.4 і 4.5 пункту 4 цього Порядку, реєструючий орган
попередньо письмово пропонує органу, що видав нормативно-правовий
акт, у 5-денний строк привести його у відповідність до чинного
законодавства шляхом внесення змін або визнати таким, що втратив
чинність, і відповідний нормативно-правовий акт у цей самий строк
подати на державну реєстрацію в установленому законодавством
порядку. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мін'юсту N 34/5 ( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
Якщо під час перегляду виявлено, що зареєстрований
нормативно-правовий акт видано суб'єктом нормотворення з
порушенням законодавства, зокрема з перевищенням компетенції,
рішення про державну реєстрацію такого акта скасовується
реєструючим органом без дотримання процедури, передбаченої абзацом
першим цього пункту.
( Пункт 7 в редакції Наказу Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від
02.07.2004 )
( Пункт 8 вилучено на підставі Наказу Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
8. При невиконанні органом, що видав нормативно-правовий
акт, вимоги, установленої абзацом першим пункту 7 цього Порядку,
реєструючий орган скасовує рішення про державну реєстрацію цього
нормативно-правового акта. ( Пункт 8 в редакції Наказу Мін'юсту
N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
9. Скасування рішення про державну реєстрацію оформляється
шляхом складання Висновку про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта (далі - Висновок) із
зазначенням у ньому конкретних причин скасування за встановленою
формою (додаток 1). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004, N 34/5
( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
10. Висновок затверджується керівником або заступником
керівника реєструючого органу. ( Пункт із змінами, внесеними
згідно з Наказами Мін'юсту N 50/5 ( z0784-01 ) від 03.09.2001, N
56/5 ( z0895-01 ) від 11.10.2001. Зміни, внесені до пункту
Наказами N 50/5 ( z0784-01 ) від 03.09.2001 та N 56/5 ( z0895-01 )
від 11.10.2001, втратили чинність у зв'язку з втратою чинності
зазначених Наказів згідно з Наказом Міністерства юстиції України N
102/5 ( z0915-02 ) від 25.11.2002. Із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мін'юсту N 34/5 ( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
У разі скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта та розпорядчого документа, яким він
затверджений, у Висновку зазначаються реквізити
нормативно-правового акта та розпорядчого документа, рішення про
державну реєстрацію яких скасовується. ( Пункт 10 доповнено
абзацом на підставі Наказу Мін'юсту N 34/5 ( z0382-05 ) від
12.04.2005 )
11. Затверджений Висновок обліковується реєструючим органом у
журналі обліку скасування рішень про державну реєстрацію
нормативно-правових актів (додаток 2) за датою його затвердження,
відповідно до чого йому присвоюється номер, що складається з двох
частин: число перед дробом - це порядковий номер, що починається з
1 січня кожного року; після дробу - це номер, що означає загальну
кількість нормативно-правових актів, рішення про державну
реєстрацію яких скасовано протягом усього періоду діяльності.
( Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004; пункт 11 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Мін'юсту N 34/5 ( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
12. На копії нормативно-правового акта, яка міститься у
реєструючого органу, ставиться штамп з написом про скасування
рішення про державну реєстрацію за встановленим зразком (додаток
3).
Штамп наноситься штемпельною фарбою червоного кольору.
( Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Наказом Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004; абзац другий пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 34/5 ( z0382-05 ) від
12.04.2005 )
13. Повідомлення про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правового акта разом з копією Висновку
наступного дня надсилається органу, що видав цей
нормативно-правовий акт. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
14. Скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта може бути оскаржене органом, що його
видав, в 10-денний строк з дня отримання повідомлення про це з
одночасним інформуванням про оскарження реєструючого органу.
( Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
Рішення Міністерства юстиції оскаржується до Кабінету
Міністрів України, а рішення територіального управління юстиції -
до Міністерства юстиції.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 34/5
( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
15. Якщо за результатами оскарження органом вищого рівня
скасування рішення про державну реєстрацію буде визнано
неправомірним або виникнуть нові обставини, які унеможливлять
існування підстави для скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта, скасування рішення про державну
реєстрацію реєструючим органом анулюється шляхом складання
Висновку про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта (додаток 4) та проставлення штампа з
написом про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта (додаток 5).
У журналі обліку скасування рішень про державну реєстрацію
нормативно-правових актів (графа "Примітка") робиться відповідна
відмітка з одночасним присвоєнням затвердженому Висновку про
анулювання скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта порядкового номера за датою його
затвердження.
Про анулювання скасування рішення про державну реєстрацію
нормативно-правового акта реєструючий орган наступного дня
повідомляє органу, що видав нормативно-правовий акт.
( Пункт 15 в редакції Наказів Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від
02.07.2004, N 34/5 ( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
16. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів
після затвердження Висновку, а в разі оскарження скасування
рішення про державну реєстрацію - з дня отримання реєструючим
органом позитивного висновку за результатами розгляду такої
скарги.
Про виключення з державного реєстру повідомляється органу, що
видав нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, та органу, який вніс пропозицію щодо скасування
рішення про державну реєстрацію.
( Пункт 16 в редакції Наказу Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від
02.07.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 34/5
( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
17. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію
якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з державного
реєстру.
( Пункт 18 вилучено на підставі Наказу Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
( Пункт 19 вилучено на підставі Наказу Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004 )
18. Висновок Міністерства юстиції опубліковується в
"Офіційному віснику України", а Висновок територіального
управління юстиції оприлюднюється в місцевих засобах масової
інформації. ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Мін'юсту N 56/5 ( z0815-04 ) від 02.07.2004, N 34/5 ( z0382-05 )
від 12.04.2005 )
У супровідному листі, з яким Висновок передається для
опублікування, указується дата виключення нормативно-правового
акта з державного реєстру.
( Пункт 18 доповнено абзацем згідно з Наказом Мін'юсту N 34/5
( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
19. Нормативно-правовий акт, виключений з державного
реєстру, підлягає скасуванню органом, що його видав, протягом 5
днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного
реєстру.
Копія відповідного розпорядчого документа направляється до
реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування
нормативно-правового акта. Такий розпорядчий документ не повинен
містити правових норм.
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 56/5
( z0815-04 ) від 02.07.2004; в редакції Наказу Мін'юсту N 34/5
( z0382-05 ) від 12.04.2005 )
20. Територіальні управління юстиції зобов'язані повідомляти
Міністерство юстиції про скасування рішення про державну
реєстрацію нормативно-правових актів та виключення їх з державного
реєстру протягом 3-х днів з дня такого скасування (виключення), а
також інформувати про це місцеві держадміністрації.

Директор Департаменту державної
реєстрації нормативно-правових
актів та правової роботи В.В.Бутрименко


Создан 15 фев 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником