ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання договору недійсним. Орфографія і стиль збережені.

 
 

ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання договору недійсним. Орфографія і стиль збережені.

Теплопостачальники міста Бровари плутають споживачів-фізичних осіб (не СПД) з юрособами або СПДФО.Броварському міськрайонному суду Київської області
07400 м. Бровари вул. Воз’єднання ,1.
Позивач: Степаненко Леонід Миколайович,
07400 м. Бровари , вул.Незалежності, 11 кв.151.
Відповідач: Комунальне підприємство Броварської міської ради
Київської області « Броваритеплоенергомережа»
Адреса: 07400 Київська область, м. Бровари ,
вул. Грушевського. 3-А; Р/р 26004002856001
в Броварській філії АТ «Укрінбанку»
МФО 321808 Код 13711949.
Третя особа: ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій»
м. Бровари вул.Порошкова , 2 т.5-44-00

ПОЗОВНА ЗАЯВА
(Про визнання договору недійсним)


01грудня 2006 р. між позивачем та відповідачем було укладено Договір № 450 «Про надання послуг з теплопостачання» (далі Договір № 450), який не відповідає діючому законодавству з наступних підстав:
1. Невідповідність Договору № 450 діючому законодавству.
Договір № 450 суперечить вимогам ст. 203 227; 229; ЦПК України , ЗУ « Про житлово- комунальні послуги» № 1875-15 від 24.06.2004р. ( далі ЗУ «Про ЖКП»), ЗУ «Про теплопостачання» № 2633-ІV від 02.06.05р., ЗУ «Про захист прав споживачів» , ЗУ « Про захист економічної конкуренції», Пост. КМУ № 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" від 21.07.05р. іншому діючому законодавству.
1.1. Діючим законодавством не передбачено укладання безпосередньо прямих договорів про надання послуг з централізованого опалення між споживачем та виробником або виконавцем послуг. Обов’язок укладання договорів покладено на балансоутримувача або управителя будинку, яким не є і не може бути позивач, який є фізичною особою – власником тільки окремого приміщення № 4 в будинку по вул. Грушевського,15 в м. Бровари.
Згідно ч.1 ст.1; ЗУ « Про ЖКП» балансоутримувачем є власник будинку(споруди) житлового комплексу;
виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;
виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

Відповідно п.3 ч.1 ст. 13; п.1 ч.2 ст.24; п.3 ч.1 ст.24 ; ч.1 ст.29 ЗУ « Про ЖКП» балансоутримувачєм також може бути інша юридична особа, яка здійснює за договором з власником будинку дії по утриманню на балансі майна власника будинку та інші обслуговуючі функції майна.
Відповідно до п.1.4. «Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд» затверд . МІНІСТЕРСТВОМ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З N 13 від 02.02.2009
«Якщо об'єкт перебуває у спільній власності кількох співвласників, вони відповідно до своєї частки у праві спільної власності беруть участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна. Рішення щодо надання певній особі повноважень на укладення та виконання договору управління таким об'єктом приймається за згодою співвласників відповідно до законодавства».
Власником будинку по вул. Грушевського,15 в м. Бровари згідно Свідоцтва про право власності від 18.03.2002р. є ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» на підставі рішення Виконкому Броварської міської ради № 456 від 18.12.2001р.
У ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» існує спеціалізований підрозділ - житлово-єксплутаційна служба розташована по вул. Гагаріна 12-А, яка і повинна виконувати функції балансоутримувача . Невід’ємною частиною договору з утримання на балансі є акт прийняття - передачі будинку від власника на баланс балансоутримувача.
Згідно п.3 ч.2 ст. 21 ЗУ «Про ЖКП» виконавець готує і укладає договори про надання житлово - комунальних послуг (далі –ЖКП), аналогічні норм що до прав та обов’язків балансоутримувачів по укладенню договорів з теплогенеруючими підприємствами та з кінцевим споживачем містяться також в ст.1 ЗУ «Про теплопостачання».
Офіційних відомостей про балансоутримувача або управителя буд.15 по вул. Грушевського в м. Бровари у позивача не має, тому вони повинні витребувані судом , згідно ст. Ст. 133;134;від ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» та від Виконкому Броварської міської ради.
Згідно п. 21Пост № 630 КМУ. «У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та
на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку води і теплової енергії плата за надані послуги справляється згідно з установленими нормативами (нормами) споживання:
з централізованого опалення - з розрахунку за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу) та додатково за перевищення розрахункової потужності приладів опалення (радіаторів) згідно із законодавством.
П.24. Споживачі можуть відмовитися від отримання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.
П.25. Відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Заяви з відмовою від послуг з централізованого опалення та про припинення договору № 450 позивачем (як споживачем за договором) подавались відповідачу двічі :15.10.2007р. вх.№1404 та 16.10.2007р.вх.№ 1418, що є підставою для припинення дії договору з відповідними юридичними наслідками.
Згідно оспорюваного Договору № 450 позивач є кінцевим споживачем, що також зазначено в самому договорі № 450 і з урахуванням вищевикладених вимог законодавства, не може бути ні виконавцем , ні тим більше виробником ЖКП. Таким чином договір № 450 всупереч законодавству укладено з боку Споживача - позивача по справі не належним суб’єктом, який не мав права укладати договір про надання ЖКП з теплогенеруючою кампаніею.
Комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області « Броваритеплоенерго мережа» - є природньою монополією в межах м. Бровари с послуг теплопостачання , що породжує для монополіста додаткові вимоги з отримання дозволів на встановлення цін,тарифів на ЖКП від органів Антимонопольного комітету України. Такі самі вимоги існують і для місцевих органів влади -Броварської міської ради та ії виконавчого комітету.
Таким чином Договір №450 протиричить вищенаведеним основополагаючим вимогам ЗУ « Про ЖКП» ЗУ «Про теплопостачання» Пост. КМУ.№630 законодавству в цілому та згідно ч.3 ст.215 ч.1.ст.216; 227 ЦКУ є таким що не створює юридичних наслідків не може породжувати права та обов’язки для сторін , як не дійсний.
2. Порушення вимог законодавства відносно істотних умов Договору №450.
2.1.ЗУ «Про ЖКП» ст. 26 ; ст.ст. 630; 632 ЦК та іншими нормативно – правовими актами (далі НПА) чітко визначені істотні умови договорів з надання ЖКП .
Стаття 26.ЗУ «Про ЖКП»
1. Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:
3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;
5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
7) порядок контролю та звіту сторін;
8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

тобто ціна, розмір оплати та загальна вартість послуг, є істотною умовою будь якого договору пов’язаного з грошовими розрахунками . Загальна вартість послуг згідно ст.26 ЗУ «Про ЖКП» є істотною умовою.
Розділом 6 «Тариф на теплову енергію» Договору № 450 взагалі не містить конкретної вартості одиниці виміру тепла – 1 Гкал , що підлягає оплаті . Відсутні і порядок взаємоконтролю та звіту сторін, що є грубим порушенням відображення істотних мов договору та вимог для Типового договору який є додатком до Пост № 630 КМУ.
Згідно ст.525 ЦК не допускається одностороння зміна умов зобов’язання , але в супереч цієї нормі відповідач в односторонньому порядку змінював ціну за одиницю вартості – 1Гкал тепла, та не погоджував таке збільшення з позивачем (споживачем за договором). Повідомлення передбачені в п.6.5. Договору № 450 про зміну вартості послуг шляхом повідомлення не є погодженням з іншою стороною. Такі повідомлення є одностороною дією спрямованою на зміну умов договору. Згоди на таки зміни споживач не давав.
Про загальну вартість послуг за опалювальний період та щорічний перерахунок вартості послуг в залежності від кількості тепла взагалі не йдеться в Договорі № 450 , що також є грубим порушенням вимог ст.26 ЗУ «Про ЖКП», ПКМУ № 630 та є протиправним замовчуванням з боку «теплогенеруючої компанії» відносно істотних умов договору .
Позивач помилково вчинив правочин та підписав договір не маючи уяви і приблизного розуміння про істотні умови договору відносно ЖКП, що породжують права і обов’язки для сторін. Дізнавшись про порушення своїх прав споживача позивач двічі заявив про розірвання договору в жовтні 2007р.
Не дотримання істотних умов договору згідно ст.215 ; ч.1ст.229 породжує недійсність правочину або договору.
3. Протиправність окремих положень Договору №450.
3.1. Розділом 4 (п.4.1.2.; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7; 4.1.8; 4 та ін.)Договору № 450 вказані зовсім протизаконні , не властиві для споживача та абсурдні обов’язки покладені на «Споживача», як власника окремого нежитлового приміщення , в тому числі потребуючі ліцензії на відповідні види діяльності , зокрема:
- по збиранню платежів з квартиронаймачів , орендарів в його будинку!? ;
- здійснювати роботи за свій рахунок з освітлення в технічні підпілля,та дахи!!!
- Проводити ремонт та поточне технічне обслуговування теплопроводів та обладнання на них в тому числі і контролюючих та вимірювальних приладів !!!???
- І зовсім абсурдний обов’язок п.4.1.10. , який здатна виконувати тільки ліцензована юридична особа – забезпечити обслуговування систем теплоспоживання підготовленим та атестованим персоналом періодично проводячи перевірку знань персоналу та наявність технічної документації на тепло господарство;
- В п.4.1.12. покладаеться обов’язок на споживача оформляти готовність об’єктів до опалювального сезону по формі Е-8.!!!
Згідно діючого законодавства зокрема ПКМУ №630 та іншого законодавства об’єктом підготовки до опалювального є будинок в цілому.
3.2.Таким чином Розділ. 4 Договору № 450 взагалі перекручує функції сторін за договором і стає незрозумілим хто споживач , та хто кому винен сплачувати гроші за роботу з обслуговування теплопроводів!? Для себе «теплогенеруюча організація» та відповідач по справі, згідно розд.3 (п.3.2.1;п.3.2.2 та ін.) залишає тільки «почесний обов’язок та право» відключати теплопостачання та контролювати обсяги споживання тепла, граничні обсяги, яких визначені до речі в супереч вимогам Керуючих технічних матеріалів (КТМ) які містять відповідні стандарти гранічних витрат тепла для нежитлових приміщень затв. Пост КМУ . Протиправне покладання вище перелічених обов’язків на споживача повністью ліквідує суть договору та згідно принципу превалювання суті над формою робить правочин недійсним.
п.7.8. Договору №450 позовна давність встановлена - 5 років, та взагалі включена в наслідок обману позивача про загальні положення відносно позовної давності.
Висновок: «Теплогенеруюча компанія» навмисно ввела споживача (іншу сторону) в оману шляхом замовчування про істотні умови правочину та згідно і ст. 15 ЗУ « Про захист прав споживача» виконувач/ продавець повинен роз’яснювати таки базові та істотні положення договору, які встановлюються за домовленістю сторін та надавати повну інформацію про послуги і діючі НПА, що породжує згідно ст. 215; 229; 230 недійсність договору.
На підставі вищенаведеного та згідно ст.ст. 203 ст.215 227; 229; ст.230; ЦК України , ЗУ « Про житлово-комунальні послуги» № 1875-15 від 24.06.2004р., ЗУ «Про теплопостачання» № 2633-ІV від 02.06.05р., ЗУ «Про захист прав споживачів» , ЗУ « Про захист економічної конкуренції», Пост. КМУ № 630 від 21.07.05р.

прошу суд :

1. Визнати недійсним Договір № 450«Про надання послуг з теплопостачання» від 01.12.2006р. укладеного між Степаненко Леонідом Миколайовичем та Комунальним підприємством Броварської міської ради Київської області « Броваритеплоенергомережа» .

Додатки:

1.Копии позовних матеріалів за кількістю учасників.
2.Договір № 450 від 01.12.06р.
3.Свідоцтво про право власності від 18.03.2002р. є ВАТ « Броварський завод будівельних конструкцій» на підставі рішення Виконкому Броварської міської ради №456 від 18.12.2001р.
4.Квітанції про сплату судового збору на суму - 17,00 грн.
5.Квітанції про сплату витрат на ІТЗ на суму - 37,50 грн.
6.Клопотання про забезпечення доказів від 26.06.09р.

26 июня 2009р. Степаненко Л.М.


Создан 28 июн 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником