Заяви №№ 1-6 про забезпечення доказів та клопотання про зупинення дії розпоряджень Черновецького Л.М

 
 

Заяви №№ 1-6 про забезпечення доказів та клопотання про зупинення дії розпоряджень Черновецького Л.М

Публікуються тексти заяв №№ 1-6 про забезпечення доказів та клопотання про зупинення дії оскаржуваних розпорядженнь Черновецького Л.М. Суддя Притула Н.Г. усі заяви та клопотання безпідставно відхилила, не утрудняючи себе аргументацією.Шевченківський районний суд м. Києва
вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б,
м. Київ, 04053
Суддя – Притула Н.Г. Справа № 2а-2409/06

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

Позивач:
Куля Віктор Іванович,
вул. Індустріальна, 46-А, кв. 261, м. Київ, 03058,
тел. 457-40-72

Відповідачі:
1. Суб'єкт владних повноважень -
Голова Київської міської державної адміністрації
Черновецький Леонід Михайлович,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
2. Суб'єкт владних повноважень -
Київська міська державна адміністрація,
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 0100109 січня 2007 р.

ЗАЯВА № 1
про забезпечення доказів до позову про визнання невідповідним законодавству рішень Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів


Стаття 73 КАС України передбачає право осіб, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

Частиною 2 ст. 75 КАС України встановлено, що заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу. А в першій частині цієї ж статті перелічені вимоги до заяви про забезпечення доказів, а саме, повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

У відповідності до вказаних вище положень КАС України позивач просить забезпечити докази, що стосуються обґрунтованості тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, встановлених розпорядженням КМДА від 30.10.2006 р. № 1577 (а.с. 53-56).

У преамбулах до оскаржуваних розпоряджень № 1577 від 30.10.2006 р. та № 1784 від 15 грудня 2006 р. зазначено, що тарифи встановлені зокрема відповідно до "Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 955.

Однак в Запереченнях на адміністративний позов, підписаних начальником ГУ з питань цінової політики КМДА В. Яструбинським, всупереч вимогам розділ ІІІ Порядку, відсутні докази про наявність обґрунтованих річних планів надання послуг з централізованого опалення із застосуванням нормативного методу на підставі укладених договорів підприємствами, що надають послуги з централізованого опалення, про планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг, розрахунки повної планованої собівартості послуг з централізованого опалення з урахуванням прямих матеріальних витрат, прямих витрат з оплати праці згідно з Додатком до Порядку, загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат із збуту послуг з центрального опалення, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат, витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток підприємства, а також кінцевого розрахунку тарифів на надання послуг з центрального опалення за формулами п.п. 55-57 Порядку.

Мої звернення з цього приводу до КМДА, а також особисто до відповідача Черновецького Л.М. залишилися без відповідей. Як свідчить повідомлення www.korespondent.net/main/174703/ від 28.12.2006 р. голови робочої групи по вивченню обґрунтованості підвищення рівня тарифів у м. Києві, заступника голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Клюса, підсумкові висновки з проведеної роботи очікуються на кінець січня 2007 р., тобто вже за межами розумного строку судового розгляду даної адміністративної справи.

На підставі викладеного прошу постановити ухвалу про забезпечення доказів, якою зобов'язати першого відповідача надати розрахунки, які доводять цілковите дотримання Порядку формування тарифів на послуги з централізованого опалення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955.

Пояснюю суду, що без витребування зазначених доказів неможливо довести відповідність оскаржуваних розпоряджень правовим актам вищої юридичної сили, зокрема постанові КМУ від 10 липня 2006 р. № 955, а відповідно до ч. 4 ст. 71 КАС України суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Докази прошу забезпечити у прозорій, наочній табличній формі з усіма складовими частинами повної планованої собівартості послуг з централізованого опалення та з розшифровкою витрат з оплати праці, або у іншій читабельній формі, яка повинна бути у відповідача, згідно з принципом відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги").

Бланки відповідних таблиць для заповнення індивідуальними складовими статей витрат, потреб у ресурсах, ціни одиниці ресурсу та вартості потрібного ресурсу, а також розрахунку витрат з оплати праці, доступні для відповідача у придатній для використання на персональному комп'ютері під управлінням програми Microsoft Excel з Інтернет-сайту http://zaxist.org/forum/showthread.php?t=916 , також додані мною до матеріалів справи у судовому засіданні 27.12.2006 р. у додаткових поясненнях, але для зручності повторно додаються.

Додатки:

1. Формування тарифу на послуги з ЦО відповідно до постанови КМУ від 10.07.2006 р. № 955 (бланк у виді електронної таблиці).
2. Додаток до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води – витрати з оплати праці (бланк у виді електронної таблиці).
3. Повідомлення "Тарифы в столице пока остаются прежними", Кореспондент.net, 28.12.2006 р.


Позивач – Куля В.І.09 січня 2007 р.


ЗАЯВА № 2
про забезпечення доказів до позову про визнання невідповідним законодавству рішень Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів

Стаття 73 КАС України передбачає право осіб, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

Частиною 2 ст. 75 КАС України встановлено, що заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу. А в першій частині цієї ж статті перелічені вимоги до заяви про забезпечення доказів, а саме, повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

У відповідності до вказаних вище положень КАС України позивач просить забезпечити докази, що стосуються обґрунтованості тарифів на комунальні послуги з постачання гарячої води, встановлених розпорядженням КМДА від 30.10.2006 р. № 1577 (а.с. 53-56).

У преамбулах до оскаржуваних розпоряджень № 1577 від 30.10.2006 р. та № 1784 від 15.12. 2006 р. зазначено, що тарифи встановлені зокрема відповідно до "Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 955.

Однак в Запереченнях на адміністративний позов, підписаних начальником ГУ з питань цінової політики КМДА В. Яструбинським, всупереч вимогам розділу ІІІ Порядку, відсутні докази про наявність обґрунтованих річних планів надання послуг з постачання гарячої води на підставі укладених договорів з підприємствами, що надають послуги з постачання гарячої води, про планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг, розрахунки повної планованої собівартості послуг з постачання гарячої води з урахуванням прямих матеріальних витрат, прямих витрат з оплати праці згідно з Додатком до Порядку, загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат, витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток підприємств, а також кінцевого розрахунку тарифів на надання послуг з постачання гарячої води за формулами п.п. 78-79 Порядку.

Мої звернення з цього приводу до КМДА, а також особисто до відповідача Черновецького Л.М. залишилися без відповідей. Як свідчить повідомлення www.korespondent.net/main/174703/ від 28.12.2006 р. голови робочої групи по вивченню обґрунтованості підвищення рівня тарифів у м. Києві, заступника голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Клюса, підсумкові висновки з проведеної роботи очікуються на кінець січня 2007 р., тобто вже за межами розумного строку судового розгляду даної адміністративної справи.

На підставі викладеного прошу постановити ухвалу про забезпечення доказів, якою зобов'язати першого відповідача надати розрахунки, які доводять цілковите дотримання Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955.

Пояснюю суду, що без витребування зазначених доказів неможливо довести відповідність оскаржуваних розпоряджень правовим актам вищої юридичної сили, зокрема постанові КМУ від 10 липня 2006 р. № 955, а відповідно до ч. 4 ст. 71 КАС України суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Докази прошу забезпечити у прозорій, наочній табличній формі з усіма складовими частинами повної планованої собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води та з розшифровкою витрат з оплати праці, або у іншій читабельній формі, яка повинна бути у відповідача, згідно з принципом відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги").

Бланки відповідних таблиць для заповнення індивідуальними складовими статей витрат, потреб у ресурсах, ціни одиниці ресурсу та вартості потрібного ресурсу, а також розрахунку витрат з оплати праці, доступні для відповідача у придатній для використання на персональному комп'ютері під управлінням програми Microsoft Excel з Інтернет-сайту http://zaxist.org/forum/showthread.php?t=916 , також додані мною до матеріалів справи у судовому засіданні 27.12.2006 р. у додаткових поясненнях, але для зручності ще раз додаються.

Додатки:

1. Формування тарифу на послуги з ГВП відповідно до постанови КМУ від 10.07.2006 р. № 955 (бланк у виді електронної таблиці).
2. Додаток до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води – витрати з оплати праці (бланк у виді електронної таблиці).
3. Повідомлення "Тарифы в столице пока остаются прежними", Кореспондент.net, 28.12.2006 р.


Позивач – Куля В.І.09 січня 2007 р.


ЗАЯВА № 3
про забезпечення доказів до позову про визнання невідповідним законодавству рішень Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів


Стаття 73 КАС України передбачає право осіб, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

Частиною 2 ст. 75 КАС України встановлено, що заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу. А в першій частині цієї ж статті перелічені вимоги до заяви про забезпечення доказів, а саме, повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

У відповідності до вказаних вище положень КАС України позивач просить забезпечити докази, що стосуються обґрунтованості тарифів на комунальні послуги з постачання гарячої води, встановлених розпорядженням КМДА від 30.10.2006 р. № 1576 (а.с. 47-52) та № 1784 від 15.12.2006 р.

У преамбулах до оскаржуваних розпоряджень № 1576 та № 1784 зазначено, що тарифи встановлені зокрема відповідно до "Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення" (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 р. № 959.

Однак в Запереченнях на адміністративний позов, підписаних начальником ГУ з питань цінової політики КМДА В. Яструбинським, всупереч вимогам розділів ІІ, ІІІ Порядку, відсутні докази про наявність обґрунтованих річних планів надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі фактичного та прогнозованого обсягів виробництва і надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, про планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг, розрахунки повної планованої собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням прямих матеріальних витрат, прямих витрат з оплати праці згідно з Додатком до Порядку, інших прямих витрат, загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат, податку на прибуток підприємств, а також кінцевого розрахунку тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за формулами п.п. 27-41 Порядку.

Мої звернення з цього приводу до КМДА, а також особисто до відповідача Черновецького Л.М. залишилися без відповідей. Як свідчить повідомлення www.korespondent.net/main/174703/ від 28.12.2006 р. голови робочої групи по вивченню обґрунтованості підвищення рівня тарифів у м. Києві, заступника голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Клюса, підсумкові висновки з проведеної роботи очікуються на кінець січня 2007 р., тобто вже за межами розумного строку судового розгляду даної адміністративної справи.

На підставі викладеного прошу постановити ухвалу про забезпечення доказів, якою зобов'язати першого відповідача надати розрахунки, які доводять цілковите дотримання Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 959.

Пояснюю суду, що без витребування зазначених доказів неможливо довести відповідність оскаржуваних розпоряджень правовим актам вищої юридичної сили, зокрема постанові КМУ від 12 липня 2006 р. № 959, а згідно з ч. 4 ст. 71 КАС України суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Докази прошу забезпечити у прозорій, наочній, табличній формі, з усіма складовими частинами повної планованої собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з розшифровкою витрат з оплати праці, або у іншій читабельній формі, які повинні бути у відповідача, згідно з принципом відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги").

Бланки відповідних таблиць для заповнення індивідуальними складовими статей витрат, потреб у ресурсах, ціни одиниці ресурсу та вартості потрібного ресурсу, а також розрахунку витрат з оплати праці, та кінцевого розрахунку тарифів у придатній для використання на персональному комп'ютері під управлінням програми Microsoft Excel доступні для відповідача з Інтернет-сайту http://zaxist.org/forum/showthread.php?t=916 , також додані мною до матеріалів справи у судовому засіданні 27.12.2006 р. у додаткових поясненнях, але для зручності ще раз повторюються.

Додатки:

1. Формування тарифу на послуги з ХВП відповідно до постанови КМУ від 12.07.2006 р. № 959 (бланк у виді електронної таблиці).
2. Додаток до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – витрати з оплати праці (бланк у виді електронної таблиці).
3. Повідомлення "Тарифы в столице пока остаются прежними", Кореспондент.net, 28.12.2006 р.


Позивач – Куля В.І.


09 січня 2007 р.

ЗАЯВА № 4
про забезпечення доказів до позову про визнання невідповідним законодавству рішень Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів


Стаття 73 КАС України передбачає право осіб, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

Частиною 2 ст. 75 КАС України встановлено, що заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу. А в першій частині цієї ж статті перелічені вимоги до заяви про забезпечення доказів, а саме, повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

У відповідності до вказаних вище положень КАС України позивач просить забезпечити докази, що стосуються обґрунтованості тарифів на комунальні послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановлених розпорядженням КМДА від 30.10.2006 р. № 1574 (а.с. 44) та № 1785 від 15.12.2006 р.

Оскаржувані розпорядження № 1574 та № 1785 суперечать "Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 560.

Однак в Запереченнях на адміністративний позов, підписаних начальником ГУ з питань цінової політики КМДА В. Яструбинським, всупереч вимогам п.п. 2-36 Порядку, відсутні визначені тарифи по кожному будинку окремо, у тому числі по будинках № 4 по вул. Боткіна, № 46-А по вул. В. Гетьмана, № 5/1 по вул. Смоленській, де мешкають члени сім'ї позивача (сам позивач, дружина, невістка, мати, дочка), не надані розрахунки по кожному будинку окремо середньомісячних витрат на оплату праці та матеріальних витрат за рік, планованих трудовитрат, передбачених нормами часу та нормами обслуговування, встановлених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 59 від 04.08.97 "Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", "Порядком визначення нормативних витрат житлово-експлуатаційних організацій, пов'язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій", затвердженого Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 214 від 03.09.99 р., не підраховані витрати на прибирання сходових кліток, на прибирання прибудинкової території, на вивезення та утилізацію твердих побутових і негабаритних відходів, на прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель, на технічне обслуговування ліфтів відповідно до Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 14.06.2005 № 90 "Про визначення вартості ремонту ліфтів, які використовуються на об'єктах житлово-комунального господарства", на обслуговування систем диспетчеризації, на технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації, на дератизацію, на дезінсекцію, на обслуговування димовентиляційних каналів, на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, на технічне обслуговування побутових електроплит, на поточний ремонт конструктивних елементів , інженерних систем і технічних пристроїв, на ремонт обладнання спортивних, дитячих і господарських майданчиків, на поливання дворів, клумб і газонів, на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період, на прибирання та вивезення снігу, на експлуатацію номерних знаків на будинках, на очищення дворових туалетів, неканалізаційних люків, на періодичну повірку, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, інших прямих витрат на основі відповідної калькуляції, накладних витрат.

Це стосується також і інших будинків міста, перелік яких до даного часу (додаток до розпорядження КМДА від 30.10.2006 р. № 1574, частина 1 та до розпорядження КМДА від 15.12.2006 р. № 1785, частина 1) відповідачем не наданий. Серед наданих відповідачем доказів відсутнє також рішення про структуру тарифів для кожного з будинків окремо, передбачене п. 3 Типового договору про надання відповідних послуг, затвердженого постановою КМУ від 12.07.2005 р. № 560.

Мої звернення з цього приводу до КМДА, а також особисто до відповідача Черновецького Л.М. залишилися без відповідей. Як свідчить повідомлення www.korespondent.net/main/174703/ від 28.12.2006 р. голови робочої групи по вивченню обґрунтованості підвищення рівня тарифів у м. Києві, заступника голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Клюса, підсумкові висновки з проведеної роботи очікуються на кінець січня 2007 р., тобто вже за межами розумного строку судового розгляду даної адміністративної справи.

На підставі викладеного прошу постановити ухвалу про забезпечення доказів, якою зобов'язати першого відповідача надати розрахунки, які доводять цілковите дотримання Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560. Прошу також зобов'язати відповідача надати додатки до розпоряджень КМДА від 30.10.2006 р. № 1574 (частина 1) та від 15.12.2006 р. № 1785 (частина 1), що містять перелік будинків, на які розповсюджуються нові тарифи

Пояснюю суду, що без витребування зазначених доказів неможливо довести відповідність оскаржуваних розпоряджень правовим актам вищої юридичної сили, зокрема постанові КМУ від 12 липня 2005 р. № 560, а згідно з ч. 4 ст. 71 КАС України суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Докази прошу забезпечити у прозорій, наочній, табличній формі, з усіма розрахунками нормативних витрат, пов'язаних з утриманням окремо кожного з будинків і споруд та прибудинкових територій, за формулами згідно з п.п. 7-36 Порядку, або у іншій читабельній формі, які повинні бути у відповідача, згідно з принципом відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Алгоритм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560, у формі, придатній для проведення та перевірки коректності розрахунків на персональному комп'ютері під управлінням програми Microsoft Excel, доступні для відповідача з Інтернет-сайту http://zaxist.org/forum/showthread.php?t=916 , також додані мною до матеріалів справи у судовому засіданні 27.12.2006 р. у додаткових поясненнях, але для зручності ще раз повторюється.

Додатки:

1. Алгоритм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 560 (бланк у виді електронної таблиці).
2. Повідомлення "Тарифы в столице пока остаются прежними", Кореспондент.net, 28.12.2006 р.
3. Повідомлення "Минюст заставит Черновецкого снизить тарифы", столична онлайн-газета "Кияни-обоз", 26.12.2006.
4. Повідомлення "Тарифы Черновецкого удивили комиссию", 27.12.2006 р.


Позивач – Куля В.І.09 січня 2007 р.

ЗАЯВА № 5
про забезпечення доказів до позову про визнання невідповідним законодавству рішень Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів


Стаття 73 КАС України передбачає право осіб, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

Частиною 2 ст. 75 КАС України встановлено, що заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу. А в першій частині цієї ж статті перелічені вимоги до заяви про забезпечення доказів, а саме, повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

У відповідності до вказаних вище положень КАС України позивач просить забезпечити докази, що стосуються обґрунтованості тарифів на теплову енергію, встановлених розпорядженням КМДА від 30.10.2006 р. № 1575 (а.с. 45-46).

У преамбулах до оскаржуваних розпоряджень № 1575 від 30.10.2006 р. та № 1786 від 15 грудня 2006 р. зазначено, що тарифи встановлені зокрема відповідно до "Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води" (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 р. № 955.

Однак в Запереченнях на адміністративний позов, підписаних начальником ГУ з питань цінової політики КМДА В. Яструбинським, всупереч вимогам розділ ІІ Порядку, відсутні докази про наявність обґрунтованих річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, про планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості теплоенергії, розрахунки повної планованої собівартості теплової енергії з урахуванням прямих матеріальних витрат, прямих витрат з оплати праці згідно з Додатком до Порядку, загально-виробничих витрат, адміністративних витрат, витрат із збуту теплової енергії, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат, витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток підприємства, а також кінцевого розрахунку тарифів на надання послуг з центрального опалення за формулами п.п. 27-33 Порядку.

Мої звернення з цього приводу до КМДА, а також особисто до відповідача Черновецького Л.М. залишилися без відповідей. Як свідчить повідомлення www.korespondent.net/main/174703/ від 28.12.2006 р. голови робочої групи по вивченню обґрунтованості підвищення рівня тарифів у м. Києві, заступника голови постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександра Клюса, підсумкові висновки з проведеної роботи очікуються на кінець січня 2007 р., тобто вже за межами розумного строку судового розгляду даної адміністративної справи.

На підставі викладеного прошу постановити ухвалу про забезпечення доказів, якою зобов'язати першого відповідача надати розрахунки, які доводять цілковите дотримання Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. № 955.

Пояснюю суду, що без витребування зазначених доказів неможливо довести відповідність оскаржуваних розпоряджень правовим актам вищої юридичної сили, зокрема постанові КМУ від 10 липня 2006 р. № 955, а відповідно до ч. 4 ст. 71 КАС України суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Докази прошу забезпечити у прозорій, наочній табличній формі з усіма складовими частинами повної планованої собівартості теплової енергії та з розшифровкою витрат з оплати праці, або у іншій читабельній формі, яка повинна бути у відповідача, згідно з принципом відкритості, доступності та прозорості структури цін/тарифів для споживачів та суспільства (п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону України "Про житлово-комунальні послуги").

Бланки відповідних таблиць для заповнення індивідуальними складовими статей витрат, потреб у ресурсах, ціни одиниці ресурсу та вартості потрібного ресурсу, а також розрахунку витрат з оплати праці, доступні для відповідача у придатній для використання на персональному комп'ютері під управлінням програми Microsoft Excel з Інтернет-сайту http://zaxist.org/forum/showthread.php?t=916 , також додані мною до матеріалів справи у судовому засіданні 27.12.2006 р. у додаткових поясненнях, але для зручності повторно додаються.

Додатки:

1. Формування тарифу на теплову енергію відповідно до постанови КМУ від 10.07.2006 р. № 955 (бланк у виді електронної таблиці).
2. Додаток до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води – витрати з оплати праці (бланк у виді електронної таблиці).
3. Повідомлення "Тарифы в столице пока остаются прежними", Кореспондент.net, 28.12.2006 р.


Позивач – Куля В.І.


09 січня 2007 р.

ЗАЯВА № 6
про забезпечення доказів до позову про визнання невідповідним законодавству рішень Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів


Стаття 73 КАС України передбачає право осіб, які беруть участь у справі та обґрунтовано вважають, що надання потрібних доказів стане згодом неможливим або ускладненим, мають право просити суд забезпечити ці докази.

Частиною 2 ст. 75 КАС України встановлено, що заява про забезпечення доказів подається до суду, який розглядає справу. А в першій частині цієї ж статті перелічені вимоги до заяви про забезпечення доказів, а саме, повинні бути зазначені докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про те, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим, а також справа, для якої потрібні ці докази, або з якою метою потрібно їх забезпечити.

У відповідності до вказаних вище положень КАС України позивач просить забезпечити докази, що стосуються повноважень Київради, Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації, голови Київської міської державної адміністрації, а саме:

1. Регламент виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації змінами та доповненнями станом на 01.01.2007 р.
2. Регламент Київради зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2007 р.
3. Експертний висновок щодо регуляторного впливу розпоряджень КМДА від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 та від 15.12.2006 р. №№ 1784-1786.
4. Пояснювальні записки до проектів розпоряджень КМДА від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 та від 15.12.2006 р. №№ 1784-1786.
5. Рішення про публічне обговорення проектів розпоряджень КМДА від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 та від 15.12.2006 р. №№ 1784-1786.
6. Довідки про публічне обговорення проектів розпоряджень КМДА від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 та від 15.12.2006 р. №№ 1784-1786.
7. Відомості про розпорядження, які втратили чинність у зв'язку з виданням розпоряджень КМДА від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 та від 15.12.2006 р. №№ 1784-1786.
8. Додаток до розпорядження КМДА від 30.10.2006 р. № 1574 – перелік жилих будинків, яких стосується підвищення в 3,43 рази розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій.
9. Додаток до розпорядження КМДА від 15.12.2006 р. № 1784 – перелік жилих будинків, яких стосується підвищення в 2,5 рази розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків першого періоду індустріального домобудування та будинків готельного типу і їх прибудинкових територій.

Перелічені докази необхідні для визначення статусу регуляторних актів, якими є оспорювані розпорядження від 30.10.2006 р. №№ 1574-1577 та від 15.12.2006 р. №№ 1784-1786, переліку будинків, яких вони стосуються, повноважень гілок влади у місцевому самоврядуванні та органах виконавчої влади м. Києва (Київрада, її виконавчий орган, міський голова, голова міської державної адміністрації), необхідності державної реєстрації згідно з п.п. 57-65 Регламенту виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації.

Без витребування зазначених доказів неможливо довести відповідність оскаржуваних розпоряджень правовим актам вищої юридичної сили, зокрема Указу Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", постановам КМУ від 28 грудня 1992 р. № 731, від 10 липня 2006 р. № 955, від 12 липня 2006 р. № 959, від 12 липня 2005 р. № 560, а відповідно до ч. 4 ст. 71 КАС України суб'єкт владних повноважень повинен подати до суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі. У разі невиконання цього обов'язку суд витребовує названі документи та матеріали.

Позивач – Куля В.І.


09 січня 2007 р.

КЛОПОТАННЯ
про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову в порядку ст. 117 КАСУ

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться справа № 2а-2409/06 за адміністративним позовом про визнання протиправними (незаконними) та скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 р. №1574 «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій», №1575 «Про затвердження тарифів на теплову енергію», №1576 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води», №1577 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води».

У доповненнях до позовної заяви від 28 грудня 2006 р. позивач додатково просив:

Визнати незаконними, невідповідними законодавству та скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15 грудня 2006 року № 1785 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій", № 1786 "Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 30 жовтня 2006 р. № 1575, від 30 жовтня 2006 р. № 1576 та від 30 жовтня 2006 р. № 1577", № 1784 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".

Крім того, у доповненнях до позовної заяви від 09.01.2007 р. позивач просив:

Визнати незаконними, невідповідними законодавству та скасувати розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 листопада 2006 року № 1703 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій", від 15 грудня 2006 р. № 1787 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 р. № 1574".

Оскільки ухвалою суду від 27 грудня 2006 р. встановлено, що частина 2 ст. 144 Конституції України стосується зупинення рішень органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду, а голова Київської міської державної адміністрації не відноситься до органів місцевого самоврядування, причому ухвалою того ж суду за іншим позовом дія перших чотирьох оскаржуваних розпоряджень призупинена, слід дійти до висновку, що єдиним способом, який не суперечить Конституції України, зупинення дії усіх оскаржуваних розпоряджень суб'єкта владних повноважень – голови КМДА залишається ухвала про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову відповідно до ст. 117 КАС України.

Позивач вважає, що до набрання законної сили рішенням у справі № 2а-2409/06 існує очевидна небезпека заподіяння шкоди майновим правам, свободам та інтересам сім'ї позивача, та іншим мешканцям міста Києва. Оскільки оскаржувані нормативні акти за намірами Відповідача повинні застосовуватися вже з 01 січня 2007 р., це може завдати значної майнової шкоди, а для відновлення порушених прав, свобод та інтересів, отримання належного відшкодування від порушника необхідно буде докласти значних зусиль, витрат коштів та часу, а також у зв'язку з наявністю очевидних ознак невідповідності оскаржуваних розпоряджень Київської міської державної адміністрації правовим актам вищої юридичної сили – постановам Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 560, від 10.07.2006 р. № 955 та від 12.07.2006 р. № 959, керуючись ст. 117 Кодексу адміністративного судочинства в Україні, -

ПРОШУ:

Постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення дії оскаржуваних розпоряджень Київської міської державної адміністрації

від 15 грудня 2006 року:

• № 1784 "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води",
• № 1785 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій",
• № 1786 "Про затвердження, погодження змін до розпоряджень Київської міської державної адміністрації",
• № 1787 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.10.2006 р. № 1574";

від 30 листопада 2006 року:

• № 1703 "Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання окремих типів будинків та їх прибудинкових територій";

від 30 жовтня 2006 р.:

• № 1574 «Про впорядкування розмірів квартирної плати та плати за утримання будинків та прибудинкових територій»,
• № 1575 «Про затвердження тарифів на теплову енергію»,
• № 1576 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води»,
• № 1577 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води»,

а також заборони Київській міській державній адміністрації і будь-яким іншим посадовим особам, державним органам – суб’єктам владних повноважень та житлово-комунальним підприємствам виконувати з 1 січня 2007 р. оскаржувані розпорядження при нарахуванні плати за житлово-комунальні послуги з застосуванням підвищених тарифів.


Позивач Куля В.І.


Создан 12 янв 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником